user-controlpanel

reviewers-controlpanel

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

دبیر علمی کنفرانس

            589         

        دکتر سید فتح اله امیری عقدایی 

              

دبیر کنفرانس

      Dr.shahin

                       پروفسور آرش شاهین 

 

 

       

           

دبیر اجرایی کنفرانس

      81238de52b992ab512b25f7f98d43a38d

             

                  دکتر امیرحسن شاکری

درباره کنفرانس

درباره کنفرانس

در دنیای دائم التغییری زندگی می کنیم که سرعت تغییرات مدام دستخوش دگرگونی می شود، متخصصان بین المللی و سازمان ها تاحد زیادی وابسته به آمادگی مستمر آنها دبرای تغییر است. با این وجود در منطقه ای که در آن به سر می بریم بسیاری از سازمان ها و افراد هنوز گام های لازم را برای آماده شدن جهت استقبال از تغییرات برنداشته اند.

" کنفرانس تغییر " درصدد آنست تا فرصت یادگیری، شبکه سازی و یافتن پاسخ سوالات موجود از متخصصان بین المللی و سازمان های محلی پرچمدار تغییر را در اختیار افراد و سازمان های علاقه مند قرار بدهد. هدف از " کنفرانس تغییر- جایی برای تجربه تغییر واقعی" بررسی وضعیت حاضر تغییر در منطقه ای است که در آن به سر می بریم، و در عین حال در اختیار نهادن را حل های عملی برای تقویت آمادگی در مقابل تغییرات.

با شرکت دتر این کنفرانس مطالب جدید بسیاری آموخته و از ایده های نوینی که متخصصان عرضه می دارند مطلع می شوید. افزون بر این ها، از فرصت کار با برخی راهبردهای نوین نیز برخوردار هستید، به این ترتیب در می یابید که نحوه عملکرد این راهبردها چگونه است و کدام یکی از آنها برای شما مناسب تر است.

تغییر همیشه اتفلق می افتد. شما نیز از مجال پیش آمده برای تامل، تفکر و ملاحظه ایده ها و ابزارهای جدید استفاده کنید، و در مورد موفقیت ها و شکست های دیگران نیز بشنوید. بعد از اتمام کنفرانس وقتی مجددا سرکار خود بروید قادر به هدایت و مدیریت تغییرات بوده و می توانید منشا تفاوت باشید.

 

 اهداف اصلی کنفرانس

 • انواع تغییرات
 • نقش تغییر در اقتصاد مقاومتی
 • تاثیر مدیریت تغییر در موفقیت طرح های استراتژیک توسعه
 • ارزیابی چابکی/آماگی برای پذیرش تغییرات
 • تغییر و فرهنگ       
 • مدل ها و برنامه های تغییر
 • استراتژی های تغییر
 • نقش مدیران اجرایی،منابع انسانی و سایر دپارتمان ها
 • مقابله با مقاومت در برابر تغییر
 • تجربه مدیریت تغییر محلی، منطقه ای و جهانی

 

 زیرمجموعه اهداف

 • به کارگیری فناوری های نوین (بهترین شیوه ها و روش های به کارگیری فناوری برای تغییر مدیریت )
 • نقش تغییر ساختار اقتصادی در اقتصاد مقاومتی، حمایت از اشتغال، توجه به رشد ملی و اقتصادی با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی
 • تفکر طراحی (استفاده از تکنیک های مبتنی بر سولوشن و به کاربستن خلاقیت در مدیریت تغییر)
 • اصول ادغامی (موضوعاتی را در برمی گیرد که تمرکز  آنها بر روی نحوه تعامل مدیریت تغییرات با سایر دپارتمان ها و دیسیپلین ها می باشد)
 • رهبری و اسپانسرشیپ (هدف از طراحی این بخش کمک به توسعه و پیشرفت مهارت های رهبری به صورت فردی و در ارتباط با کسانی است که با آنها تعامل دارید)
 • اندازه گیری موفقیت (معیار شما برای اندازه گیری موفقیت و سازگاری با شرایط جدید چیست؟چگونه موفقیت پروژه اعمال تغییر را اندازه گیری می کنید؟)
 • تغییرات سخت (هنگام مواجهه با سخت ترین جالشی در روند مدیریت تغییر ، چگونه بر آن غلبه می کنید؟)
 • قرار است چه چیزی بیاموزیم؟( همان ایده هایی که آرزو می کنیم شناخت بیشتری نسبت بدان ها داشتیم و هنگام شروع کار یا حتی هم اکنون نیز بسیار مفید واقع می شوند)

    بینش های جدید را از متخصصان و همتایان برتر خود در حوزه  مدیریت تغییر بیاموزید

 • از فرصت طلایی مباحثه با همتایان خود و شبکه سازی با متخصصان این حوزه برای گسترش ایده های جدید و یافتن پاسخ پرسش هایی که در باب تغییر در ذهن دارید نهایت استفاده را ببرید . با متخصصان از نزدیک ملاقات کرده و راهکارهای ایشان را برای مقابله با چالش های معمول جویا شوید ، با شرکت در کنفرانس بیاموزید :
 • چگونه از "تلنگر" برای واداشتن افراد به تغییر رفتارشان استفاده کنید
 • تغییرات چندگانه ای را که یک باره رخ یم دهند مدیریت کنید
 • فناوری های اجتماعی را برای مشارکت و خلاقیت بیشتر به کار ببندید
 • در خود و دیگران پشتکار خلق کنید
 • محل کار خود را بدل به محیطی "نتیجه-محور" کنید
 • به منظور ارتقای محل کار خود  از بهترین ایده های "کارکنان" استفاده کنید
 • تغییر سریع و تغییر آهسته
 • چگونه در سازمان متبوع خود ظرفیت مدیریت تغییرات ایجاد نمایید
 • تغییرات معنادار و پایدار در فرهنگ شرکت خود ایجاد نمایید

 مخاطبان کنفرانس به لحاظ مسئولیت های شغلی

 • دست اندرکاران مدیریت تغییر .
 • مسئولان بخش توسعه ومنابع انسانی که در طراحی اقدامات ابتکاری تغییر نیز دستی دارند .
 • مدیران فناوری اطلاعات و متخصصان که سیستم های اطلاعات سازمان.
 • مدیران اجرایی و رهبران ارشد مسئول هدایت تغییرات .
 • رهبران پروژه و اعضای تیمی که مسئولیت اجراسازی پروژه های تغییر را به عهده دارند .
 • متخصصان توسعه سازمانی .
 • مشاوران ارتقای روند کسب و کار.
 • اعضا اتاق های فکر سازمان ها
 • اساتید، دانشجویان و نخبگان علمی

فراخوان ارائه مقالات

در این راستا کمیته علمی و اجرایی کنفرانس، از تمامی اساتید، پژهشگران و مسئولان اجرایی دعوت می نمایند مقالات خود را که حاوی جدیدترین دستاوردهای علمی پژوهشی در محورهای اصلی کنفرانس و یا زمینه های مرتبط می باشد، به صورت فردی و یا با مشارکت گروهی به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. علاوه بر این، سازمانها و پژوهشگران علاقه مند به این حوزه می توانند، به عنوان شرکت کننده آزاد از این رویداد علمی بهره مند شوند.